Numer kierunkowy dla Montserrat

Montserrat

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Montserrat, w tym mapa i informacje o podróży.

+1664

Rozmowy telefoniczne z Montserrat

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 1664 dla Montserrat). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+1664 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 1664 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 1664 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 1664 ... ....... Z Kanady
0011 1664 ... ....... Z Australii
810 1664 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 1664 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Montserrat

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Montserrat?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Montserrat?

Dziękujemy za opinię!

Kraje sąsiadujące

Kod kraju: wszystkie kraje świata