Numer kierunkowy dla Indie

Indie

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Indie, w tym mapa i informacje o podróży.

+91

Rozmowy telefoniczne z Indie

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 91 dla Indie). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+91 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 91 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 91 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 91 ... ....... Z Kanady
0011 91 ... ....... Z Australii
810 91 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 91 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Indie

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Indie?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Indie?

Dziękujemy za opinię!

Kod kraju: wszystkie kraje świata