Numer kierunkowy dla swiety Marcin

swiety Marcin

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z swiety Marcin, w tym mapa i informacje o podróży.

+590

Rozmowy telefoniczne z swiety Marcin

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 590 dla swiety Marcin). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+590 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 590 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 590 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 590 ... ....... Z Kanady
0011 590 ... ....... Z Australii
810 590 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 590 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do swiety Marcin

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z swiety Marcin?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do swiety Marcin?

Dziękujemy za opinię!

Kod kraju: wszystkie kraje świata