Numer kierunkowy dla Cabo Verde

Cabo Verde

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Cabo Verde, w tym mapa i informacje o podróży.

+238

Rozmowy telefoniczne z Cabo Verde

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 238 dla Cabo Verde). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+238 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 238 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 238 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 238 ... ....... Z Kanady
0011 238 ... ....... Z Australii
810 238 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 238 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Cabo Verde

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Cabo Verde?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Cabo Verde?

Dziękujemy za opinię!

Kraje sąsiadujące

Kod kraju: wszystkie kraje świata