Numer kierunkowy dla Dania

Dania

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Dania, w tym mapa i informacje o podróży.

+45

Rozmowy telefoniczne z Dania

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 45 dla Dania). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+45 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 45 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 45 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 45 ... ....... Z Kanady
0011 45 ... ....... Z Australii
810 45 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 45 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Dania

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Dania?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Dania?

Dziękujemy za opinię!

Kod kraju: wszystkie kraje świata