Numer kierunkowy dla Cypr

Cypr

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Cypr, w tym mapa i informacje o podróży.

+357

Rozmowy telefoniczne z Cypr

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 357 dla Cypr). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+357 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 357 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 357 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 357 ... ....... Z Kanady
0011 357 ... ....... Z Australii
810 357 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 357 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Cypr

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Cypr?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Cypr?

Dziękujemy za opinię!

Kraje sąsiadujące

Kod kraju: wszystkie kraje świata