Numer kierunkowy dla Bahamy

Bahamy

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Bahamy, w tym mapa i informacje o podróży.

+1242

Rozmowy telefoniczne z Bahamy

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 1242 dla Bahamy). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+1242 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 1242 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 1242 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 1242 ... ....... Z Kanady
0011 1242 ... ....... Z Australii
810 1242 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 1242 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Bahamy

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Bahamy?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Bahamy?

Dziękujemy za opinię!

Kraje w okolicy

W sąsiedztwie Bahamas znajdują się następujące kraje Cuba, Turks and Caicos Islands, Cayman Islands, Jamaica, Haiti, Dominican Republic, Puerto Rico, Belize oraz U.S. Virgin Islands.

Kod kraju: wszystkie kraje świata