Numer kierunkowy dla Ascension

Ascension

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Ascension, w tym mapa i informacje o podróży.

+247

Rozmowy telefoniczne z Ascension

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 247 dla Ascension). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+247 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 247 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 247 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 247 ... ....... Z Kanady
0011 247 ... ....... Z Australii
810 247 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 247 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Ascension

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Ascension?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Ascension?

Dziękujemy za opinię!

Kraje w okolicy

W sąsiedztwie znajdują się następujące kraje Liberia, Saint Helena, Sierra Leone, Ivory Coast, Sao Tome and Principe, Guinea, Ghana, Guinea-Bissau oraz Togo.

Kod kraju: wszystkie kraje świata