Numer kierunkowy dla Gibraltar

Gibraltar

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Gibraltar, w tym mapa i informacje o podróży.

+350

Rozmowy telefoniczne z Gibraltar

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 350 dla Gibraltar). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+350 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 350 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 350 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 350 ... ....... Z Kanady
0011 350 ... ....... Z Australii
810 350 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 350 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Gibraltar

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Gibraltar?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Gibraltar?

Dziękujemy za opinię!

Kod kraju: wszystkie kraje świata