Numer kierunkowy dla Wyspy Alandzkie

Wyspy Alandzkie

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Wyspy Alandzkie, w tym mapa i informacje o podróży.

+35818

Rozmowy telefoniczne z Wyspy Alandzkie

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 35818 dla Wyspy Alandzkie). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+35818 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 35818 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 35818 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 35818 ... ....... Z Kanady
0011 35818 ... ....... Z Australii
810 35818 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 35818 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Wyspy Alandzkie

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Wyspy Alandzkie?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Wyspy Alandzkie?

Dziękujemy za opinię!

Kraje sąsiadujące

Kod kraju: wszystkie kraje świata