Numer kierunkowy dla Estonia

Estonia

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Estonia, w tym mapa i informacje o podróży.

+7014

Rozmowy telefoniczne z Estonia

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 7014 dla Estonia). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+7014 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 7014 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 7014 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 7014 ... ....... Z Kanady
0011 7014 ... ....... Z Australii
810 7014 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 7014 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Estonia

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Estonia?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Estonia?

Dziękujemy za opinię!

Kod kraju: wszystkie kraje świata