Numer kierunkowy dla Bahrajn

Bahrajn

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Bahrajn, w tym mapa i informacje o podróży.

+973

Rozmowy telefoniczne z Bahrajn

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 973 dla Bahrajn). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+973 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 973 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 973 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 973 ... ....... Z Kanady
0011 973 ... ....... Z Australii
810 973 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 973 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Bahrajn

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Bahrajn?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Bahrajn?

Dziękujemy za opinię!

Kraje sąsiadujące

Kod kraju: wszystkie kraje świata