Numer kierunkowy dla Korea Pólnocna

Korea Pólnocna

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Korea Pólnocna, w tym mapa i informacje o podróży.

+850

Rozmowy telefoniczne z Korea Pólnocna

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 850 dla Korea Pólnocna). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+850 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 850 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 850 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 850 ... ....... Z Kanady
0011 850 ... ....... Z Australii
810 850 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 850 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Korea Pólnocna

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Korea Pólnocna?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Korea Pólnocna?

Dziękujemy za opinię!

Kod kraju: wszystkie kraje świata