Numer kierunkowy dla Makao

Makao

Międzynarodowy numer kierunkowy lub kod telefoniczny dla połączenia z Makao, w tym mapa i informacje o podróży.

+853

Rozmowy telefoniczne z Makao

Znak + inicjuje połączenie międzynarodowe, po którym następuje kod kraju (tutaj 853 dla Makao). Alternatywnie, w większości krajów (z pewnymi wyjątkami, np. USA, Kanada, Australia i Rosja) może zostać użyty numer 00 do zainicjowania połączenia międzynarodowego.

+853 ... ....... Format międzynarodowy (zalecany, jako zawsze możliwy)
00 853 ... ....... Z większości krajów europejskich
011 853 ... ....... Ze Stanów Zjednoczonych
011 853 ... ....... Z Kanady
0011 853 ... ....... Z Australii
810 853 ... ....... Z Rosji, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Tadżykistanu, Uzbekistanu
119 853 ... ....... Z Kuby

Informacje dla podróżujących do Makao

Mapa

Nieznane lub nieodebrane połączenie z Makao?

Sprawdź numer telefonu

Międzynarodowe
numery kierunkowe

Czy masz jakieś rady dotyczące podróży do Makao?

Dziękujemy za opinię!

Kraje sąsiadujące

Kod kraju: wszystkie kraje świata